Menu główne

przeglad2012Tegoroczny przegląd był nieco skromniejszy od poprzednich.Trwał jeden dzień, a w konkursie wystąpiły trzy zespoły tylko z terenu naszej gminy, w tym Teatr Ruch z Opolnicy z przedstawieniem "Odnajdźmy w sobie Święta" przygotowanym pod okiem Pani Krystyny Zajączkowskiej i Pani Ani Kardaś.

Poza konkursem wystąpił Teatr Ruchu z przedstawieniem "Jestem tu" nagrodzonym w ubiegłym roku przez znaną pisarkę, patronkę przeglądu - Olgę Tokarczuk. Jury, doceniając ogrom włożonej pracy we wszystkie prezentowane przedstawienia, postanowiło wręczyć wszystkim jednakowe nagrody .