Menu główne

Może i jest niepełnosprawny, ale niepełnosprawność nie jest nim” Tarryn Fisher Margo

Ten piękny cytat przyświecał obchodom Światowego Dnia Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ziębicach, na które został zaproszony nasz Teatr „Ruch”. Po pięknym powitaniu wszystkich zaproszonych gości przez panią Dorotę Hirkowską Dyrektor Szkoły i ciepłych słowach pana Mariusza Szpilarewicza Burmistrza Miasta i Gminy Ziębice nasi aktorzy zaprezentowali spektakl „O Miłości słów kilka”, po nim o swojej pasji, jaką jest sport, a szczególnie tenis ziemny i wspaniałych osiągnięciach opowiedział pan Tadeusz Kruszelnicki.

Przy wspólnym poczęstunku wszyscy składali sobie wyrazy podziwu i uznania. My mieliśmy okazję udowodnić po raz kolejny, że to nie niepełnosprawność stawia bariery. Dziękujemy pięknie za zaproszenie naszego teatru, każde spotkanie z publicznością czyni nas bogatszymi, a wymiana wrażeń i doświadczeń wzbogaca obie strony.