Menu główne

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy jest jedną z największych placówek opiekuńczych w Województwie Dolnośląskim, w związku z tym w ramach profilaktyki w dniu 14 maja przeprowadzono badania na obecność COVID-19 wśród 132 pracowników, w tym również wszystkich pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej i kilku osób zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych i obecnie pracujących na terenie placówki. Działania związane z pobieraniem próbek wsparła 16 Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wyników badań należy spodziewać się w weekend. Pani Monika Rak-Słowińska Dyrektor placówki bardzo obawia się pojawienia wyniku dodatniego, jak to miało miejsce w innych placówkach, w których badania wykazały pozytywny wynik na obecność COVID 19 u kilku czy kilkunastu pracowników, mimo braku objawów. Zakładając ten pesymistyczny scenariusz, w trybie natychmiastowym zostaną przeprowadzone badania wszystkich 160 mieszkańców placówki i wdrożone konieczne procedury. Nie mniej jednak, przeprowadzenie badań u wielu spośród niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców, zwłaszcza tych w stopniu głębokim będzie ogromnym wyzwaniem i to również pogłębia obawy o skuteczność i właściwość późniejszych wyników.

 

Należy dodać, że Dyrektor Domu już w miesiącu lutym wprowadziła wszelkie konieczne obostrzenia, procedury i działania profilaktyczne mające na celu zniwelowanie zagrożenia, wprowadzono zakaz odwiedzin i wyjazdów mieszkańców, zaopatrzono placówkę w niezbędne środki ochrony i dezynfekcji, wyeliminowano wszelkie źródła potencjalnego zakażenia.

Ostatnio jednak mieszkaniec, który przebywał półtora roku w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym, a musiał powrócić do DPS w Opolnicy został przed powrotem przebadany na obecność COVID19 z wynikiem negatywnym, co pozwoliło na bezproblemowe przyjęcie go w placówce i nie stanowiło zagrożenia.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy pragnie serdecznie podziękować wszystkim pracownikom za pracę w tych trudnych okolicznościach, a szczególne podziękowania złożyć tym, którzy zadeklarowali gotowość pracy w chwili, gdy COVID 19 stanie się w placówce faktem, choć póki co żywimy nadzieję, że tak się nie stanie i nie będziemy musieli realizować pesymistycznego scenariusza.