Menu główne

bip baner

Sprawozdania finansowe DPS Opolnica za rok 2020

Sprawozdania finansowe DPS Opolnica  sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Załączniki do pobrania:
1) Bilans jednostki - POBIERZ ;
2) Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony - POBIERZ ;
3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki - POBIERZ ;
4) Informacja dodatkowa wraz z tabelami uzupełniającymi - POBIERZ.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy publikuje plan zamówień publicznych na rok 2020:
Pobierz: 2021_BZP 00004479_01_P.pdf

Pobierz: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Wersja 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP/1/PN/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP/1/PN/2020
Do pobrania: Informacja_o_wyborze_ oferty_ZP-1-PN-2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP/1/PN/2020 w Części nr 7

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP/1/PN/2020 w Części nr 7

Do pobrania: Zawiadomienie_o_unieważnieniu_ZP-1-PN-2020_cz_nr7