Menu główne

bip baner

Sprawozdania finansowe DPS Opolnica za rok 2019

Sprawozdania finansowe DPS Opolnica  sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Załączniki do pobrania:
1) Bilans jednostki - POBIERZ ;
2) Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony - POBIERZ ;
3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki - POBIERZ ;
4) Informacja dodatkowa wraz z tabelami uzupełniającymi - POBIERZ.

Plan zamówień publicznych na rok 2020

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy publikuje plan zamówień publicznych na rok 2020:
Pobierz: DPS-Opolnica-plan-zamowien-publicznych-na-2020r.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy" w części nr 7- ZP/2/PN/2019

Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu "Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy".

Do pobrania: Informacja_wybor_oferty_zp-2-pn-2019.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania "Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy" w części nr 7- ZP/2/PN/2019

Zamawiający publikuje informację z unieważnienia postępowania "Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy" w części nr 7.

Do pobrania: Uniewaznienie_dla_cz_7_zp-2-pn-2019.pdf

Informacja z otwarcia ofert "Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy" - ZP/2/PN/2019

Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu numer ZP/2/PN/2019

Do pobrania: Informacja_z_otwarcia_ofert_ZP-2_PN-2019.pdf

Odpowiedzi nr 2 na pytania - "Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy" - ZP/2/PN/2019

Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania które wypłynęły do zamawiającego, treść odpowiedzi do pobrania poniżej:

Do pobrania: Odpowiedzi_nr2_na_Zapytania_ZP-2-PN-2019.pdf