Menu główne

bip baner

Zapytanie ofertowe – wycięcie drzewostanu

.

zapytanie ofertowe 09 2018

III Zapytanie ofertowe - Remont natrysków i umywalni grupy V w budynku „Zamek”

DYREKTOR DOMU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  OPOLNICY  NR  58,  57-256  BARDO


Ponownie zaprasza podmioty zainteresowane do złożenia oferty na wykonanie remontu natrysków i umywalni grupy V w budynku ZAMEK Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy. Zakres robót określony jest w załącznikach tego zaproszenia:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
2. Dokumentacja techniczno – budowlana z załącznikami.
W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego, przynależą do izby samorządu zawodowego i wykażą się co najmniej 2-letnią praktyką przy realizacji zadań budowlanych różnych branży. Ofertę należy złożyć na druku ofertowym stanowiącym załącznik do tego zaproszenia w terminie do 28 września 2018 roku a prace wykonać należy do 16 listopada 2018 roku. Umowa stanowiąca załącznik do tego zaproszenia z którą należy zapoznać się i parafować ją, podpisana zostanie w niezwłocznym terminie.

Wszelkich informacji udziela Kierownik ds Technicznych i Zamówień Publicznych, telefon: 74 8171 259 wew. 43, 609-931-944

 Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Monika Rak-Słowińska

DO POBRANIA:

SIWZ-remont-III-2018.pdf

Zal_1_-Druk_ofertowy_na_lazienke.doc

Zal_2_-_lazienka.doc

Zal_3-_lazienka.doc

Zal_4_-_Umowa_na_lazienke.doc

Zal_5_-_lazienka.doc

Zal_6_-_lazienka.doc

Zal_7_-_lazienka.doc

SST-budowlana-Opolnica_gr_V_natryski_i_umywalnia-III.pdf

STWiOR-ST-02__sanitarna__wymiana_instalacji_wod-kan_wentylacji_gr_V-DPS-III.pdf

1_Inwentaryzcja_natryski_i_umywalnia_grV_Opolnica_2018_III.pdf

2_PB_natryski_i_umywalnia_grV_Opolnica_2018_III.pdf

3_Opis_instalacji__remont_umywalni_i_natrysków_grV_III.pdf

4_RysS-1Instalacja_wod-kan_grV_DPS_III.pdf

5_RysS-2Instalacja_wentylacji_CO__grV_DPS_III.pdf

6_DPS_Opolnica_PRZEDMIAR_NATRYSKIM_I_UMYWALNIA_gr_V_III.pdf

7_Przedmiar_robot_sanitarnych_DPS_wezel_grV_III.pdf

Zapytanie ofertowe - przewóz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

transport wtz

Załączniki do pobrania:
Ząłącznik nr 1: Formularz-ofertowy-transport-WTZ_ zal_nr_1.doc
Załącznik nr 2: Oswiadczenie_na_przewozy_zal_nr_2.doc