Menu główne

bip baner

Plan zamówień publicznych na 2024 r

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy publikuje plan zamówień publicznych na rok 2024:
Pobierz: Plan_zamowien_publicznych_2024.pdf

Przetarg pn. "Dostawa samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej"

Ogłoszono przetarg dot. "Dostawa samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej"

Strona postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9d5eeb80-aed3-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d5eeb80-aed3-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

Zapytanie ofertowe na zadanie: Dostaw artykułów chemii gospodarczej oraz środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł

Na zadanie pn.: Dostaw artykułów chemii gospodarczej oraz środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w okresie od 02.01.2024 do 31.12.2024 r.

Pliki do pobrania:

- Zapytanie ofertowe: Zapytanie_ofertowe-chemia.pdf

- 19.12.2023 atkualizacja Opis przedmiotu zamówienia: Modyfikacja-1_opis_przedmiotu_zamowienia.odt

- Opis przedmiotu zamówienia: Opis_przedmiotu_zamowienia.odt

- 19.12.2023 atkualizacja Formularz ofertowo - cenowy: Modyfikacja-1_Formularz_ofertowy.odt
- Formularz ofertowo - cenowy: Zalacznik_nr_2_Formularz_ofertowo-cenowy.odt

- Projekt umowy: Zalacznik_nr_3_projekt_umowy.odt

- Klauzula RODO: Zalacznik_nr_4_Klauzula_informacyjna.odt

22.12.2023

Informacja o złożonych ofertach: Informacja_o_zlozonych_ofertach_chemia.pdf

28.12.2023

- Informacja o wyniku postępowania: Informacja_o_wyniku_postepowania-chemia.pdf

Zapytanie ofertowe: Przewóz niepełnosprawnych uczestników WTZ na trasie: Opolnica - Brzeźnica-Olbrachcice – Ząbkowice Śląskie i z powrotem

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na usługę :
Przewóz niepełnosprawnych uczestników WTZ na trasie: Opolnica - Brzeźnica-Olbrachcice – Ząbkowice Śląskie i z powrotem
Zamawiający:
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Opolnicy

- zapytanie ofertowe: Zapytanie_ofertowe_druk_oferty__klauzula_rodo.doc

- umowa: UMOWA_na_transport.doc

AKTUALIZACJA:

Zbiorcze zestawienie ofert: Zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf
Protokół z otwarcia ofert: Protokol_z_otwarcia_ofert.pdf
Wybór oferty najkorzystniejszej: Wybor_oferty_najkorzystniejszej.pdf

Świadczenie usług cateringowych w obiekcie "Oleńka" w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy - 2

Świadczenie usług cateringowych w obiekcie "Oleńka" w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy

Ogłoszono przetarg dot. Świadczenie usług cateringowych w obiekcie"Oleńka" w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy

Strona postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c2c5842a-89c9-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2c5842a-89c9-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Zapytanie ofertowe pn: Termomodernizacja elewacji frontowej i bocznych budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opolnicy

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na robotę budowlaną nazwa zadania: Termomodernizacja elewacji frontowej i bocznych budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opolnicy

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe: 1-Zapytanie_ofertowe.pdf

2. Formularz ofertowy: 2-Formularz_ofertowy.pdf 2-Formularz_ofertowy.odt

3. Klauzula informacyjna: 3-Informacja_RODO.odt

4. Wykaz robót: 4-Wykaz_robot.odt 4-Wykaz_robot.pdf

5. Projekt budowlany:

- 5-Projekt_Termomodernizacji_WTZ.pdf

- 5-Docieplenie_szczegol.pdf

- 5-Docieplenie_scian_obrys.pdf

- 5-Decyzja_Konserwatora_Zabytkow.pdf

6. Przedmiar robót: 6-Przedmiar_robot.pdf

7. Projekt umowy: 7-Projekt_umowy_termomodernizacja.pdf

--------------------------------

28.11.2023

Informacja z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert-DPS-FK-2611-3-2023_MK.pdf

---------------------------------

04.12.2023
Informacja o wynikach postępowania: Informacja_o_wyniku_postepowania-DPS_FH_2611-3-21023MK.pdf