Menu główne

bip baner

Uprzejmie informuję, iż udzielone zostało zamówienie na dostawę produktów spożywczych wynikającego z ogłoszonego postępowania przetargowego PN/03-10/2017.
Wszelkie informacje dotyczące zamówienia dostępne są na stronie zamówień publicznych Urzędu Zamówień Publicznych.


Dyrektor DPS w Opolnicy
Monika Rak-Słowińska