Menu główne

bip baner

Pytanie:

Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ - tabela

Wykonawca prosi o możliwość podania stawek opłaty zmiennej i stałej w złotych do pięciu miejsc po przecinku. Wykonawca wyjaśnia, że powyższy zapis zgodny jest z obowiązującą taryfą Operatora (np. stawki opłaty zmiennej podane są w gr/kWh jak również stawki opłaty stałej w przypadku grupy taryfowej W-5 podane są w gr/(kWh/h) za h).

         Odpowiedź:

         Zamawiający wyraża zgodę

Kierownik

ds. technicznych i zamówień publicznych

Zygmunt Kazimierczak