Menu główne

bip baner

Kompleksowe organizowanie i udzielanie niezbędnych usług pielęgnacyjnych w zakresie opieki wykraczającej poza uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r. 1373) oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Z 2019r. 576) rozumianej jako świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wykonywane przez 12 godzin od 07:00 do 19:00 w warunkach stacjonarnych przez wszystkie dni tygodnia dla 63 mieszkańców w obiekcie „ Oleńka” w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.


Identyfikator postępowania
948eb7cc-6208-42c3-bd0b-1b179c04f959


Pliki do pobrania:

1-SWZ.pdf

2-Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

3-ID_postepowania.odt

4-Zalacznik_nr_1_do_SWZ_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.odt

5-Zalacznik_nr_2_do_SWZ-Formularz_oferty.odt

6-Zalacznik_nr_3_do_SWZ-Oswiadczenie_spelnienie_warunkow_udzialu.odt

7-Zalacznik_nr_4_do_SWZ-Oswiadczenie_o_niezaleganu_z_oplaceniem_podatkow.odt

8-Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_wykonawcy_do_SWZ.doc

9-Zalacznik_nr_6_do_SWZ-Projektowe_postanowienia_umowy.odt

10_Zalacznik_nr_7-Wykaz_swiadczenia_przedmiotu_zamowienia.odt

11-Zalacznik_nr_8_do_SWZ-Instrukcja_korzytania_z_miniportalu.pdf

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie: Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_zadanie-pielegniarki.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Informacja_z_otwarcia_ofert_DPS-5-2021.pdf

09.11.2021 r.

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_DPS-5-2021.pdf