Menu główne

bip baner

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w
Opolnicy zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Aktualizacja 10.11.2022 r.

Aktualizacja 15.11.2022 r.
Informacja_o_zmianie_terminu_otwarcia_ofert.pdf

Informacja_o_kwocie_na_sfinalizowanie_zamówienia.pdf

Aktualizacja 17.11.2022 r.
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Aktualizacja 30.11.2022 r.:
Uniewaznienie_postepowania_czesc_6_i_7.pdf

Aktualizacja 05.12.2022 r.

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_.pdf

Id postępowania – Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy
ocds-148610-006f2c9f-5c23-11ed-9171-f6b7c7d59353

Id postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.11.2022

SWZ

Załącznik_nr_1_-_formularz_ofertowy

Załącznik_nr_2_-_szczegółowy_opis_przedm._zamówienia.odt

Załącznik_nr_3_A_do_SWZ_-_Formularz_cenowy.docx

Załącznik_nr_3_B_do_SWZ-_Formularz_cenowy.docx

Załącznik_nr_3_C_do_SWZ-_Formularz_cenowy.docx

Załącznik_nr_3_D_do_SWZ-_Formularz_cenowy.docx

Załącznik_nr_3_E_do_SWZ-_Formularz_cenowy.docx

Załącznik_nr_3_F_do_SWZFormularz_cenowy.docx

Załącznik_nr_3_G_do_SWZ-_Formularz_cenowy.docx

Załącznik_nr_4-_Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowniu.docx

Załącznik_nr_5-_Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu.docx

Załącznik_nr_6-_przynalezność_do_grupy_kapitałowej.docx

Załącznik_nr_7_-_oświadczenie_o_braku_wykluczenia_wspieranie_agresji_na_Ukrainę.docx

Załącznik_nr_8-_projektowe_postanowienia_umowy.pdf

Załącznik_nr_9_-_Instrukcja_korzytania_z_miniportalu.pdf

 Aktualizacja 10.11.2022 r
Formularz_ofertowy-zmiana.pdf

Zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy-_poprawiony.docx