Menu główne

bip baner

Zapytanie ofertowe nr DPS.FK.2611.4.2022JB z dnia 01 grudnia 2022 r. dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 130000 złotych na robotę budowlaną pn.: " Wymiana pokrycia dachu z gontów bitumicznych w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej DPS Opolnica 58"

Załączniki do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_.pdf

Specyfikacja_techniczna_wykonania.pdf

Przedmiar.pdf

Zal__nr_1_Formularz_ofertowy_.pdf

Zal_nr_2_Klauzula_informacyjna.pdf

Zal__nr_3_Wykaz_wykonanych_robot.pdf

---------------------

07.12.2022 r

Informacja_wyniku_postepowania.pdf