Menu główne

bip baner

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na dostawy różnych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

Zapytanie_ofertowe_.pdf

Zalacznik_nr_1-formularz_ofertowy.docx

Zalacznik_nr_2_Formularz_cenowy.docx

Zalacznik_nr_3_Projekt-umowy.pdf

Zalacznik_nr_4_klauzula-informacyjna.pdf

----------
14.12.2022 r.
Informacja_o_wyniku_postepowania.pdf