Menu główne

bip baner

Zaproszenie do kładania ofert na dostawę 10 sztuk łóżek drewnianych

DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58, 57-256 Bardo zaprasza podmioty zainteresowane do składania ofert na dostawę 10 sztuk łóżek drewnianych o wymiarach: 90 x 200 cm wraz z materacami o grubości 10 cm. Oferty należy składać na załączonym  do tego ogłoszenia druku:
1.    Formularz ofertowy;

w terminie do dnia 6 września  2016 roku do godziny 10,oo w sekretariacie DPS Opolnica, korespondencyjnie lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Umowa na wykonanie zamówienia z wybranym oferentem podpisana zostanie  po rozpatrzeniu ofert przez komisję powołaną do wyboru najkorzystniejszej. Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji związanych z zamówieniem jest Kierownik ds. Technicznych i Zamówień Publicznych, numer telefonu: 74 81 71 259 wew. 43, 609 931 944 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.oraz Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego pod numerami telefonów: 74 81 71 259 wew. 34, 661 087 553.
Formularz ofertowy do pobrania:
Formularz-ofertowy-na-lozka.doc
Formularz-ofertowy-na-lozka.pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

UNIEWAŻNIENIE
POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Unieważniam postępowanie ofertowe na przebudowę toalet grupy I zamieszczonej na stronie internetowej www.dpsopolnica.eu w dniu 22 lipca 2016 roku. Ponowne zaproszenie do składania ofert zamieszczone zostanie w terminie późniejszym.

Dyrektor
Monika Rak-Słowińska

 

Zadane pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego PN/01-04/2016

Poniżej publikujemy pytania i odopwiedzi dotyczące postępowania przetargowego PN/01-04/2016
A)
Treść pytań: Pobierz - A_pytania_do_siwz.pdf
Treść odpowiedzi: Pobierz - A_odpowiedzi-pytania_do_siwz.pdf

B)
Treść pytań: Pobierz - B_pytania_do_siwz.pdf
Treść odpowiedzi: Pobierz - B_odpowiedzi-pytania_do_siwz.pdf

C)
Treść pytań i odpowiedzi: C_pytania-odpowiedzi_do_siwz.pdf

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kosztorysu na przebudowę toalety grupy I

Zapraszam podmioty zainteresowane do składania ofert na wykonanie kosztorysu na przebudowę toalety grupy I. W celu poprawnego wykonania kosztorysu niezbędne jest dokonanie oględzin aktualnie funkcjonującej toalety i przeprowadzenie dyskusji dotyczącej oczekiwań Zamawiającego.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do pobrania: Wykonanie_kosztorysu_przebudowa_toalet.pdf

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: dostawę paliwa gazowego do celów socjalnych służących zabezpieczeniu pracy urządzeń gazowych w kuchni Oddziału „Zamek”

OGŁOSZENIE  O  POSTĘPOWANIU  O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58, 57-256 Bardo, tel/fax 74 81 71 259 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.dpsopolnica.eu działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
 OGŁASZA II PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA: dostawę paliwa gazowego do celów socjalnych służących zabezpieczeniu pracy urządzeń gazowych w kuchni Oddziału „Zamek” znajdującej się w Opolnicy Nr 58 i podkuchenki w Oddziale „Oleńka” znajdującej się przy ulicy Głównej Nr 60 w Bardzie

Wymagany termin wykonania zamówienia: od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017 roku
Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:
- Monika Rak-Słowińska – Dyrektor
- Zygmunt Kazimierczak – Kierownik ds. technicznych i zamówień publicznych

DO POBRANIA:
OGŁOSZENIE  O  POSTĘPOWANIU  O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO  Pobierz: II-ogloszenie-na-gaz.pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pobierz: SIWZ_na_gaz_ zalaczniki_II_nabor.pdf

ZMIANA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pobierz: Zmiany_w_SIWZ.pdf

Unieważnienie postępowania przetargowego PN/01-04/2016

OGŁOSZENIE
o unieważnieniu postępowania przetargowego PN/01-04/2016

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 z póżniejszymi zmianami) uprzejmie zawiadamiam, że Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa paliwa gazowego do celów socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58”.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 109385 w dniu 29 czerwca 2016 roku oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.dpsopolnica.eu i na tablicy ogłoszeń w dniu 29 czerwca 2016 roku.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Oferty na dostawę paliwa gazowego do celów socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58 należało składać do godziny 9,30 dnia 20 lipca 2016 roku. W oznaczonym terminie nie zgłoszono ani jednej oferty.

Dyrektor
Monika Rak-Słowińska
Opolnica, dnia 21 lipca 2016 roku