Menu główne

bip baner

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Dostawy Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w
Opolnicy zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Aktualizacja 10.11.2022 r.

Aktualizacja 15.11.2022 r.
Informacja_o_zmianie_terminu_otwarcia_ofert.pdf

Informacja_o_kwocie_na_sfinalizowanie_zamówienia.pdf

Aktualizacja 17.11.2022 r.
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Aktualizacja 30.11.2022 r.:
Uniewaznienie_postepowania_czesc_6_i_7.pdf

Aktualizacja 05.12.2022 r.

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_.pdf

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Dostawy Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy...

Sprawozdania finansowe DPS Opolnica za rok 2021

Sprawozdania finansowe DPS Opolnica sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Załączniki do pobrania:

1) Bilans jednostki - POBIERZ ;

2) Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony - POBIERZ ;

3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki - POBIERZ ;

4) Informacja dodatkowa wraz z tabelami uzupełniającymi - POBIERZ.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 11.04.2022r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy: Kierownik ds. technicznych i zamówień publicznych w Dziale Administracji


1. Nazwa i adres jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy, Opolnica 58, 57-256 Bardo

2. Nazwa stanowiska pracy:

Kierownik ds. technicznych i zamówień publicznych, wymiar: 1 etat

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Dostawa pieczywa i wyrobów piekarsko-ciastkarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy"

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Dostawa pieczywa i wyrobów piekarsko-ciastkarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy"

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy pieczywa i wyrobów piekarsko - ciastkarskich
Szczegółowe informację dotyczące prowadzonego postępowania znajdują się w załącznikach do pobrania poniżej.

Termin składania ofert do dani 14.04.2022 do godziny 8:30

Załączniki do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_dostawa_pieczywo-2022.pdf

Zalacznik_nr_1-formularz_ofertowy.doc

Zalacznik_nr_2-formularz_cenowy.doc

Zalacznik_nr_3-projekt_umowy.doc

Zalacznik_nr_4-Klauzula_informacyjna.docx

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy publikuje plan zamówień publicznych na rok 2022:
Pobierz: 2021_BZP_00328413_02_P.pdf