Menu główne

bip baner

Zapytanie ofertowe "Dostawa ogrodzenia palisadowego dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy"

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy ogrodzenia palisadowego dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

Szczegółowe informację dotyczące prowadzonego postępowania znajdują się w załącznikach do pobrania poniżej.

Zapytanie-DPS-DO-2611-8-2022-MK

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Klauzula RODO

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: "Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy."

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.


Id postępowania – Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społcznej w Opolnicy

b25a6e74-41f1-48de-adb8-b71d1c17d551


Pliki do pobrania:

Ogloszenie_o_zamowieniu_DPS-4-2021.pdf

SWZ_DPS-4-2021.pdf

Id_postepowania_DPS-4-2021.odt

Zalacznik_nr_1-formularz_ofertowy.odt

Zalacznik_nr_2-Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.odt

Zalacznik_nr_3_A_do_SWZ-Formularz_cenowy.odt

Zalacznik_nr_3_B_do_SWZ-Formularz_cenowy.odt

Zalacznik_nr_3_C_do_SWZ-Formularz_cenowy.odt

Zalacznik_nr_3_D_do_SWZ-Formularz_cenowy.odt

Zalacznik_nr_3_E_do_SWZ-Formularz_cenowy.odt

Zalacznik_nr_3_F_do_SWZ-Formularz_cenowy.odt

Zalacznik_nr_3_G_do_SWZ-Formularz_cenowy.odt

Zalacznik_nr_4-Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowniu.odt

Zalacznik_nr_5-Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu.odt

Zalacznik_nr_6-przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej.odt

Zalacznik_nr_7-projektowe_postanowienia_umowy.odt

Zalacznik_nr_8_do_SWZ-Instrukcja_korzytania_z_miniportalu.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana_tresci_SWZ.pdf

Wyjesnienia_1_DPS-4-2021.pdf

Wyjesnienia_2_DPS-4-2021.pdf

Zmiana_tresci_SWZ_2_DPS-4-2021.pdf

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Informacja_o_przedluzeniu_terminu_skladania_ofert.pdf

Informacja_o_kwocie_DPS-4-2021.pdf

protokol_z_otwarcia_ofert_DPS-4-2021.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadowmienie_o_poprawie_omylki_rachunkowej_.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------
30.11.2021 r.

Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_Cz-7_zywnosc-DPS-4-2021.pdf

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty-DPS-4-2021.pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: "Świadczenie usług pielegnacyjnych w obiekcie "Oleńka" w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy"

Kompleksowe organizowanie i udzielanie niezbędnych usług pielęgnacyjnych w zakresie opieki wykraczającej poza uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r. 1373) oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Z 2019r. 576) rozumianej jako świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wykonywane przez 12 godzin od 07:00 do 19:00 w warunkach stacjonarnych przez wszystkie dni tygodnia dla 63 mieszkańców w obiekcie „ Oleńka” w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.


Identyfikator postępowania
948eb7cc-6208-42c3-bd0b-1b179c04f959


Pliki do pobrania:

1-SWZ.pdf

2-Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

3-ID_postepowania.odt

4-Zalacznik_nr_1_do_SWZ_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.odt

5-Zalacznik_nr_2_do_SWZ-Formularz_oferty.odt

6-Zalacznik_nr_3_do_SWZ-Oswiadczenie_spelnienie_warunkow_udzialu.odt

7-Zalacznik_nr_4_do_SWZ-Oswiadczenie_o_niezaleganu_z_oplaceniem_podatkow.odt

8-Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_wykonawcy_do_SWZ.doc

9-Zalacznik_nr_6_do_SWZ-Projektowe_postanowienia_umowy.odt

10_Zalacznik_nr_7-Wykaz_swiadczenia_przedmiotu_zamowienia.odt

11-Zalacznik_nr_8_do_SWZ-Instrukcja_korzytania_z_miniportalu.pdf

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie: Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_zadanie-pielegniarki.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Informacja_z_otwarcia_ofert_DPS-5-2021.pdf

09.11.2021 r.

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_DPS-5-2021.pdf

 

Sprawozdania finansowe DPS Opolnica za rok 2020

Sprawozdania finansowe DPS Opolnica  sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Załączniki do pobrania:
1) Bilans jednostki - POBIERZ ;
2) Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony - POBIERZ ;
3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki - POBIERZ ;
4) Informacja dodatkowa wraz z tabelami uzupełniającymi - POBIERZ.