Menu główne

bip baner

Informacja z otwarcia ofert "Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy" - ZP/2/PN/2019

Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu numer ZP/2/PN/2019

Do pobrania: Informacja_z_otwarcia_ofert_ZP-2_PN-2019.pdf

Odpowiedzi nr 2 na pytania - "Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy" - ZP/2/PN/2019

Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania które wypłynęły do zamawiającego, treść odpowiedzi do pobrania poniżej:

Do pobrania: Odpowiedzi_nr2_na_Zapytania_ZP-2-PN-2019.pdf

Informacja o zmianie treści nr 2 SIWZ Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy" - ZP/2/PN/2019

Zamawiający informuje iż wprowadza zmiany w zapisach SIWZ, treść dostępna do pobrania poniżej:

Do pobrania: ZMINA2_TRESCI_SIWZ-ZP-2-PN-2019.pdf

Informacja o zmianie treści SIWZ Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy" - ZP/2/PN/2019

Zamawiający informuje iż wprowadza zmiany w zapisach SIWZ, treść dostępna do pobrania poniżej:

Do pobrania: ZMINA_TRESCI_SIWZ-ZP-2-PN-2019.pdf

Odpowiedzi na pytania - "Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy" - ZP/2/PN/2019

Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania które wypłynęły do zamawiającego, treść odpowiedzi do pobrania poniżej:

Do pobrania: Odpowiedzi_na_Zapytania_ZP-2-PN-2019.pdf

Przetarg nieograniczony na: "Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy" - ZP/2/PN/2019

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58, 57-256 Bardo ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę produktów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy"

Pełna treść ogłoszenia oraz załączniku do pobrania poniżej:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
2. SIWZ - SIWZ-dostawa-produktow.pdf
3. Zał. nr 1A - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (mięsa i wyroby wędliniarskie) - Zalacznik1A.pdf
4. Zał. nr 1B - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warzywa i owoce) - Zalacznik1B.pdf
5. Zał. nr 1C - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (mleka i art. mleczerskie) - Zalacznik1C.pdf
6. Zał. nr 1D - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pieczywa) - Zalacznik1D.pdf
7. Zał. nr 1E - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ryby) - Zalacznik1E.pdf
8. Zał. nr 1F - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (różne artykuły) - Zalacznik1F.pdf
9. Zał. nr 1G - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (produkty dietetyczne) - Zalacznik1G.pdf
10. Zał. nr 2 - formularz oferty: zal-nr-2-formularz_oferty.doc
11. Zał. nr 3a - formularz cenowy: zal-3a-formularz_cenowy.doc
12. Zał. nr 3b - formularz cenowy: zal-3b-formularz_cenowy.doc
13. Zał. nr 3c - formularz cenowy: zal-3c-formularz_cenowy.doc
14. Zał. nr 3d - formularz cenowy: zal-3d-formularz_cenowy.doc
15. Zał. nr 3e - formularz cenowy: zal-3e-formularz_cenowy.doc
16. Zał. nr 3f - formularz cenowy: zal-3f-formularz_cenowy.doc
17. Zał. nr 3g - formularz cenowy: zal-3g-formularz_cenowy.doc
18. Zał. nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału:  zal-nr4-oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow.pdf
19. Zał. nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia: zal-nr5-oswiadczenie_o_braku_pods_do_wykluczenia.pdf
20. Zał. nr 6 - oświadczenie - grupa kapitalowa: Zal-nr6-grupa kapitalowa.pdf
21. Zał. nr 7- projekt umowy: Zal-nr7-projekt-umowy.pdf
22. Zał. nr 8 - formularz - zobowiązanie podmiotu trzeciego: Zal-nr8-formularz-podmiotu-trzeciego.pdf


20.11.2019 r. 13:50

Zamawiający informuje iż wprowadza zmiany w zapisach SIWZ, treść dostępna do pobrania poniżej:

Do pobrania: ZMINA_TRESCI_SIWZ-ZP-2-PN-2019.pdf