Menu główne

bip baner

Zapytanie ofertowe - Remont natrysków i umywalni grupy V w budynku „Zamek”

DYREKTOR

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OPOLNICY NR 58, 57-256 BARDO
 zaprasza podmioty zainteresowane do złożenia oferty na wykonanie remontu natrysków i umywalni grupy V w budynku ZAMEK Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

Zakres robót określony jest w załącznikach tego zaproszenia:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
2. Dokumentacja techniczno – budowlana z załącznikami.

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego  i wykażą się praktyką przy realizacji zadań budowlanych różnych branży.
Ofertę należy złożyć na druku ofertowym stanowiącym załącznik do tego zaproszenia w terminie do 15 października 2018 roku a prace wykonać należy do 15 grudnia 2018 roku. Umowa
stanowiąca załącznik do tego zaproszenia z którą należy zapoznać się i parafować ją, podpisana zostanie w niezwłocznym terminie.
Wszelkich informacji udziela Kierownik ds Technicznych i Zamówień Publicznych, telefon: 74 81 71 259 wew. 43, 609-931-944

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Monika Rak-Słowińska

DO POBRANIA:

1-SIWZ na lazienke.pdf
2-Zal-1-Druk-ofertowy-na-lazienke.doc
3-Zal-2-lazienka.doc
4-Zal-3-lazienka.doc
5-Zal-4-Umowa-na-lazienke.doc
a-1-Inwentaryzcja natryski i umywalnia grV Opolnica 2018 WER8.pdf
b-2 PB natryski i umywalnia grV Opolnica 2018 WER8.pdf
c-3 Opis instalacji remont umywalni i natryskow gr_V Bardo.pdf
d-4 Rys_S-1_Instalacja wod-kan grV DPS Opolnica.pdf
e-5 Rys_S-2_Instalacja wentylacji_CO grV DPS Opolnica.pdf
f-6 DPS Opolnica PRZEDMIAR NATRYSKIM I UMYWALNIA gr_V 04 2018 wer6.pdf
g-7 Przedmiar robot sanitarnych DPS Opolnica_Wezel gr_V.pdf
h-SST-budowlana Opolnica grV natryski i umywalnia.pdf
i-STWiOR-ST-02 _sanitarna_ wymiana instalacji wod-kan wentylacji grV DPS Bardo.pdf

Zapytanie ofertowe – wycięcie drzewostanu

.

zapytanie ofertowe 09 2018

III Zapytanie ofertowe - Remont natrysków i umywalni grupy V w budynku „Zamek”

DYREKTOR DOMU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  OPOLNICY  NR  58,  57-256  BARDO


Ponownie zaprasza podmioty zainteresowane do złożenia oferty na wykonanie remontu natrysków i umywalni grupy V w budynku ZAMEK Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy. Zakres robót określony jest w załącznikach tego zaproszenia:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
2. Dokumentacja techniczno – budowlana z załącznikami.
W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego, przynależą do izby samorządu zawodowego i wykażą się co najmniej 2-letnią praktyką przy realizacji zadań budowlanych różnych branży. Ofertę należy złożyć na druku ofertowym stanowiącym załącznik do tego zaproszenia w terminie do 28 września 2018 roku a prace wykonać należy do 16 listopada 2018 roku. Umowa stanowiąca załącznik do tego zaproszenia z którą należy zapoznać się i parafować ją, podpisana zostanie w niezwłocznym terminie.

Wszelkich informacji udziela Kierownik ds Technicznych i Zamówień Publicznych, telefon: 74 8171 259 wew. 43, 609-931-944

 Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Monika Rak-Słowińska

DO POBRANIA:

SIWZ-remont-III-2018.pdf

Zal_1_-Druk_ofertowy_na_lazienke.doc

Zal_2_-_lazienka.doc

Zal_3-_lazienka.doc

Zal_4_-_Umowa_na_lazienke.doc

Zal_5_-_lazienka.doc

Zal_6_-_lazienka.doc

Zal_7_-_lazienka.doc

SST-budowlana-Opolnica_gr_V_natryski_i_umywalnia-III.pdf

STWiOR-ST-02__sanitarna__wymiana_instalacji_wod-kan_wentylacji_gr_V-DPS-III.pdf

1_Inwentaryzcja_natryski_i_umywalnia_grV_Opolnica_2018_III.pdf

2_PB_natryski_i_umywalnia_grV_Opolnica_2018_III.pdf

3_Opis_instalacji__remont_umywalni_i_natrysków_grV_III.pdf

4_RysS-1Instalacja_wod-kan_grV_DPS_III.pdf

5_RysS-2Instalacja_wentylacji_CO__grV_DPS_III.pdf

6_DPS_Opolnica_PRZEDMIAR_NATRYSKIM_I_UMYWALNIA_gr_V_III.pdf

7_Przedmiar_robot_sanitarnych_DPS_wezel_grV_III.pdf