Menu główne

bip baner

Plan zamówień publicznych na 2017 rok

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy publikuje plan zamówień publicznych na rok 2017:
Pobierz: Plan-zamowien-publicznych-2017.pdf

Informacja na temat udzielonego zamówienia.

Uprzejmie informuję, iż po przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę do DPS w Opolnicy artykułów żywnościowych umowy podpisano z:
- na dostawę mięsa: PPHU LACTIS z Kłodzka
- na dostawę warzyw i owoców: Handel Hurt Detal Jacek Molka z Sieroszowic
- na dostawę pieczywa: KAJZERKA Sp z o.o. z Żelazna
- na dostawę mleka i przetworów: MLEK-POL z Ząbkowic
- na dostawę artykułów spożywczych: PPH POLARIS Małgorzata Gruszczyńska z Kalisza
- na dostawę ryb: PPHU LACTIS z Kłodzka

Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych

Dyrektor
Monika Rak-Słowińska

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:Dostawa produktów spożywczych wraz z transportem

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58, 57-256 Bardo
OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA: Dostawa produktów spożywczych wraz z transportem z następujących grup:


1. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne – kod PCV 15100000-9
2. Owoce, warzywa i podobne produkty – kod PCV 15300000-1
3. Pieczywo, świeże wyroby piekarsko-ciastkarskie- kod PCV 15810000-9
4. Mleko i produkty mleczarskie – kod PCV 15500000-3
5. Różne produkty spożywcze – kod PCV 15800000-6 + jaja – PCV 03142500-3
6. Ryby przetworzone i konserwowane – kod PCV 15200000-0

ZAŁĄCZNIKI:
Ogloszenie_dostawa_zywnosci-2017.pdf
SIWZ_2017+zalaczniki_na_zywnosc.doc

 

Zapytanie ofertowe: „Na wykonanie prac remontowych pomieszczenia toalety Grupy I w oddziale Zamek DPS”

Zaproszenie
do składania ofert

Zapraszam  podmioty zainteresowane do składania ofert na wykonanie prac remontowych pomieszczenia toalety Grupy I w oddziale Zamek DPS w Opolnicy Nr 58.          

W celu poprawnego wykonania prac  niezbędne  jest dokonanie oględzin aktualnie funkcjonującej toalety i przeprowadzenie dyskusji dotyczącej oczekiwań Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć na „formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do tego zaproszenia. Załącznikiem do zaproszenia jest również dokumentacja techniczna.

Do zgłoszenia oferty Zamawiający wymaga dołączenia dokumentu  potwierdzającego uprawnienia do wykonywania prac remontowo - budowlanych.

Informacji dotyczącej realizacji przedsięwzięcia udziela kierownik ds technicznych i zamówień publicznych pod numerami telefonów:
74 81 71 259 wew. 43; 609 931 944; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie DPS w Opolnicy Nr 58 lub elektronicznie na wyżej podany adres w terminie do 6 grudnia 2016 roku do godziny 10:00.  Bezpośrednio po otwarciu i ocenie ofert zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia oraz protokół przekazania miejsca prac.

Terminem wymagalnym wykonania zamówienia jest dzień 31 grudnia 2016  roku.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie_na_remont_toalety_gr_I.pdf
Formularz_ofertowy_na_toalete.doc

Umowa_na_remont_toalety_gr_I-Projekt.doc

Dokumentacja techniczna:
Opis_WC_gr_I_OPOLNICA_58_ROBOTY_BUDOWLANE.pdf
Opis_nstalacji_wod-kan_Wezel_WC_Bardo_DPS.pdf
Bardo-DPS_wezel-WC_Rzut_parteru.pdf
Bardo-DPS-wezel-WC-Rzut_1_pietra.pdf

Bardo-DPS-wezel-WC-Rozwiniecie_instalacji_wod-kan.pdf
Rys_1-WC_gr_I_Opolnica-09-2016.pdf
Rys_2_WC_gr_I_Opolnica-09-2016.pdf
Przedmiar-robot-Bardo_DPS_Wezel-WC_Instalacja_wod-kan.pdf
WC_gr_I_Opolnica_58_DPS-PRZEDMIAR.pdf

 

Dyrektor DPS
Monika Rak-Słowińska

Zapytanie ofertowe dostawa wirówki pralniczej.

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58, 57-256 Bardo zaprasza podmioty zainteresowane do składania ofert na dostawę jednej sztuki wirówki pralniczej o parametrach:

-waga  wkładu 30 – 40 kg kg
- wirowanie 1200 – 1400 obr/min
- system PowerBalanse
- moc elektryczna 5 – 10 kW
- wykonawca zapewnia serwis urządzenia

Okres realizacji zamówienia  do 15 grudnia 2016 roku
Oferty należy składać na załączonym  do tego ogłoszenia druku:
1.Formularz ofertowy;                                                                              

w terminie do dnia 7 grudnia 2016 roku do godziny 10,oo w sekretariacie DPS Opolnica lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Bezpośrednio po zebraniu ofert komisja powołana do rozpatrzenia naboru przeprowadzi ocenę ofert i dokona wyboru najkorzystniejszej z nich. Umowa na wykonanie zamówienia z wybranym oferentem podpisana zostanie po zakończeniu prac komisji w gabinecie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58. W ofercie proszę podać nazwę wyrobu i producenta.
Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji związanych z zamówieniem jest Kierownik ds. Technicznych i Zamówień Publicznych, numer telefonu: 74 81 71 259 wew. 43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Monika  Rak-Słowińska
Dyrektor DPS w Opolnicy