Menu główne

bip baner

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kosztorysu na przebudowę toalety grupy I

Zapraszam podmioty zainteresowane do składania ofert na wykonanie kosztorysu na przebudowę toalety grupy I. W celu poprawnego wykonania kosztorysu niezbędne jest dokonanie oględzin aktualnie funkcjonującej toalety i przeprowadzenie dyskusji dotyczącej oczekiwań Zamawiającego.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do pobrania: Wykonanie_kosztorysu_przebudowa_toalet.pdf

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: dostawę paliwa gazowego do celów socjalnych służących zabezpieczeniu pracy urządzeń gazowych w kuchni Oddziału „Zamek”

OGŁOSZENIE  O  POSTĘPOWANIU  O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58, 57-256 Bardo, tel/fax 74 81 71 259 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.dpsopolnica.eu działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
 OGŁASZA II PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA: dostawę paliwa gazowego do celów socjalnych służących zabezpieczeniu pracy urządzeń gazowych w kuchni Oddziału „Zamek” znajdującej się w Opolnicy Nr 58 i podkuchenki w Oddziale „Oleńka” znajdującej się przy ulicy Głównej Nr 60 w Bardzie

Wymagany termin wykonania zamówienia: od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017 roku
Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:
- Monika Rak-Słowińska – Dyrektor
- Zygmunt Kazimierczak – Kierownik ds. technicznych i zamówień publicznych

DO POBRANIA:
OGŁOSZENIE  O  POSTĘPOWANIU  O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO  Pobierz: II-ogloszenie-na-gaz.pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pobierz: SIWZ_na_gaz_ zalaczniki_II_nabor.pdf

ZMIANA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pobierz: Zmiany_w_SIWZ.pdf

Unieważnienie postępowania przetargowego PN/01-04/2016

OGŁOSZENIE
o unieważnieniu postępowania przetargowego PN/01-04/2016

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 z póżniejszymi zmianami) uprzejmie zawiadamiam, że Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa paliwa gazowego do celów socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58”.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 109385 w dniu 29 czerwca 2016 roku oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.dpsopolnica.eu i na tablicy ogłoszeń w dniu 29 czerwca 2016 roku.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Oferty na dostawę paliwa gazowego do celów socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58 należało składać do godziny 9,30 dnia 20 lipca 2016 roku. W oznaczonym terminie nie zgłoszono ani jednej oferty.

Dyrektor
Monika Rak-Słowińska
Opolnica, dnia 21 lipca 2016 roku

Unieważnienie postępowania

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy unieważnia swoje zaproszenie do składania ofert ma uporządkowanie i przekazanie do Archiwum Państwowego zasobów archiwalnych Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

Ponowne zaproszenie do składania ofert ogłoszone zostanie w najbliższym czasie.

Do pobrania: Uniewaznienie postepowania.pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: dostawę paliwa gazowego do celów socjalnych

wersjaDyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58, 57-256 Bardo
tel/fax 74 81 71 259, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.dpsopolnica.eu
działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA:
"dostawę paliwa gazowego do celów socjalnych służących zabezpieczeniu pracy urządzeń gazowych w kuchni Oddziału „Zamek” znajdującej się w Opolnicy Nr 58 i podkuchenki w Oddziale „Oleńka” znajdującej się przy ulicy Głównej Nr 60 w Bardzie"

Wymagany termin wykonania zamówienia: od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017 roku

Pliki do pobrania:
Ogłosznie o przetargu nieograniczonym:
Ogloszenie_dostawa_gazu.pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
wersja word:
SIWZ-na-gaz_zalaczniki.doc
wersja pdf:
SIWZ-na-gaz_zalaczniki.pdf


SPROSTOWANIE:

omyłkowego zapisu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa gazowego do Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Nr 58.

- w rozdziale XIII SWIZ w punkcie 13.2 jest ….podaje się cenę netto za 1 m3 gazu..... powinno być …. podaje się cenę netto za 1 kWh gazu

Dyrektor
Monika Rak-Słowińska

 

Zaproszenie do składania ofert na uporządkowanie i przekazanie do Archiwum Państwowego

Zapraszam podmioty zainteresowane posiadające uprawnienia do świadczenia usług archiwizacyjno-porządkowych do przeprowadzenia czynności związanych z uporządkowaniem a następnie przekazaniem zasobów archiwalnych do Archiwum Państwowego Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim wytworzonych w Domu Pomocy Społecznej Nr 58 jak również przejętych od poprzedników prawnych od roku 1947.

Treść zapytania: Zaproszenie-2016-archiwizacja.pdf