Menu główne

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy publikuje plan zamówień publicznych na rok 2020:
Pobierz: 2021_BZP 00004479_01_P.pdf

Pobierz: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Wersja 2