Menu główne

Załączniki do pobrania:

1) Bilans jednostki - POBIERZ ;

2) Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony - POBIERZ ;

3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki - POBIERZ ;

4) Informacja dodatkowa wraz z tabelami uzupełniającymi - POBIERZ.