Menu główne

Jak co roku Św. Mikołaj słowa dotrzymał i pamiętał o naszych grzecznych mieszkańcach.

Przybył do nas już w godzinach porannych, by najpierw rozdać prezenty w „Oleńce” ku ogromnej radości mieszkańców, a zaraz potem wręczył paczki uczniom Zespołu Szkół Specjalnych i mieszkańcom „Zamku”. Gdy już wszystkie prezenty zostały rozdane, a otrzymał je każdy mieszkaniec naszego domu Św. Mikołaj w asyście znamienitych gości przybył do naszej świetlicy, bo czekała na wszystkich niespodzianka.

Na początku wszystkich przybyłych przywitała Nasza Pani Dyrektor Monika Rak-Słowińska:

 

A swoją obecnością zaszczycili nas:

Pan Roman Fester Starosta powiatu Ząbkowice Śl.,

Pani Dorota Sierka Dyrektor DPS w Ząbkowicach Śl.,

Pan Janusz Sobol Dyrektor DPS w Ziębicach,

Pani Ewa Trojak – Dyrektor Ekonomiczny,

Pani Jadwiga Balawender Dyrektor DPS w Rościszowie,

Pani Magdalena Gielniak-Sobczak Wicedyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnego w Chojnowie,

Pani Marta Ptasińska Prezes Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Bardzka Pozytywka”,

Pani Krystyna Domska-Bujnowicz była, długoletnia Dyrektor naszego domu,

o. Mirosław Grakowicz Proboszcz Parafii N.N.M.P. w Bardzie,

nasi przyjaciele, byli pracownicy, dziś na zasłużonym odpoczynku:

Pani Wanda Kąkol,

Pani Teresa Jakubik,

Pan Zygmunt Kazimierczak,

długoletnia wolontariuszka Pani Agnieszka Fruga -

nasi sponsorzy, przyjaciele, którzy pamiętają i wspierają nas od wielu, wielu lat to:

Firma Donako z Wrocławia z przedstawicielami w osobach:

Pani Agnieszka Szwed-Bouhaouli,

Pan Jan Ślusarczyk,

Pan Rafał Świerczyński,

Pan Leszek Kończak,

Firma Dozamel z Wrocławia, którą reprezentowała:

Pani Olga Nikodem,

I po raz pierwszy Pan Grzegorz Tokaruk Prezes Koła Pszczelarskiego w Ząbkowicach Śl., naszych nowych przyjaciół, oraz Pan Mirosław Wypych, który już od lat swoją muzyką i śpiewem zabawia naszych mieszkańców przy niemal każdej okazji.

Pani Dyrektor złożyła wszystkim obecnym serdeczne podziękowania za okazywane serce, wsparcie i bycie za naszymi mieszkańcami w tak szczególnym i ważnym dniu, dniu miłości i troski, dniu Św. Mikołaja, który obdarowuje największym prezentem jakim jest właśnie miłość.

I w tym też duchu Teatr „Ruch” przygotował specjalnie na tę okazję spektakl, którym wprowadził wszystkich w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia i przekazał życzenia: pokoju, radości i miłości.

Po spektaklu były już tylko uściski i prezenty, były też łzy wzruszenia i nadzieja.

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy Panu Staroście, sponsorom i przyjaciołom za przybycie, za podarki, za Wasze serce.