Menu główne

bip baner

Przedmiotem zamówienia jest:

Kompleksowe organizowanie i udzielanie niezbędnych usług pielęgnacyjnych w zakresie opieki wykraczającej poza uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz. 1285 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 551 ze zm.) rozumianej jako świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wykonywane przez 12 godzin od 07:00 do 19:00 w warunkach stacjonarnych przez wszystkie dni tygodnia dla 62 mieszkańców w obiekcie „Oleńka” w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

Identyfikator postępowania
ocds-148610-1f345f00-6105-11ed-aea3-5a7c432eaced

SWZ.pdf

Ogloszenie_o_zamowieniu_z_dnia_10-11-2022.pdf

ID_postepowania.odt

Zalacznik_nr_1_do_SWZ-Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.odt

Zalacznik_nr_2_do_SWZ-_Formularz_oferty.odt

Zalacznik_nr_3_do_SWZ-Osświadczenie_o_spelnieniu.doc

Zalacznik_nr_4_do_SWZ-Oswiadczenie_o_niezaleganu.odt

Zalacznik_nr_5_do_SWZ-Oswiadczenie_o_niezaleganiu_zus.docx

Zalacznik_nr_6_do_SWZ-Oswiadczenie_o_braku_wykluczenia.docx

Zalacznik_nr_7_do_SWZ-Projektowe_postanowienia_umowy.odt

Zalacznik_nr_8_do_SWZ-Wykaz_swiadczenia_przedmiotu_zamowienia.odt

Zalacznik_nr_9_do_SWZ-Instrukcja_miniportal.pdf

21.11.2022
Informacja_o_kwocie_na_realizację_zadania.pdf

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf