Menu główne

bip baner

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Świadczenie usług pielęgnacyjnych w obiekcie „Oleńka” Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

Przedmiotem zamówienia jest:

Kompleksowe organizowanie i udzielanie niezbędnych usług pielęgnacyjnych w zakresie opieki wykraczającej poza uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz. 1285 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 551 ze zm.) rozumianej jako świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wykonywane przez 12 godzin od 07:00 do 19:00 w warunkach stacjonarnych przez wszystkie dni tygodnia dla 62 mieszkańców w obiekcie „Oleńka” w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

Identyfikator postępowania
ocds-148610-1f345f00-6105-11ed-aea3-5a7c432eaced
Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Świadczenie usług pielęgnacyjnych w obiekcie „Oleńka” Domu Pomocy...

Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług cateringowych w Obiekcie Oleńka w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy"

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla 62 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy Obiekt „Oleńka” dalej jako „DPS”.

Id postępowania -przetarg Świadczenie usług cateringowych w obiekcie „Oleńka” w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy

Identyfikator postępowania
ocds-148610-ffcd9674-5c3c-11ed-8832-4e4740e186ac

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług cateringowych w Obiekcie Oleńka w Domu Pomocy...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Dostawy Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w
Opolnicy zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Aktualizacja 10.11.2022 r.

Aktualizacja 15.11.2022 r.
Informacja_o_zmianie_terminu_otwarcia_ofert.pdf

Informacja_o_kwocie_na_sfinalizowanie_zamówienia.pdf

Aktualizacja 17.11.2022 r.
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Aktualizacja 30.11.2022 r.:
Uniewaznienie_postepowania_czesc_6_i_7.pdf

Aktualizacja 05.12.2022 r.

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_.pdf

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Dostawy Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy...

Sprawozdania finansowe DPS Opolnica za rok 2021

Sprawozdania finansowe DPS Opolnica sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Załączniki do pobrania:

1) Bilans jednostki - POBIERZ ;

2) Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony - POBIERZ ;

3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki - POBIERZ ;

4) Informacja dodatkowa wraz z tabelami uzupełniającymi - POBIERZ.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 11.04.2022r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy: Kierownik ds. technicznych i zamówień publicznych w Dziale Administracji


1. Nazwa i adres jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy, Opolnica 58, 57-256 Bardo

2. Nazwa stanowiska pracy:

Kierownik ds. technicznych i zamówień publicznych, wymiar: 1 etat

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze